Elállási jog gyakorlásának módja

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Ha Ön magánszemélyként vásárol a  Webáruházban, akkor a leadott rendelés esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni-e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Webáruházunkban megvásárolható termékek esetében Önt megilleti az elállási jog. Külön egyedi termék beszerzése esetén az elállási jog a Vásárlót nem illeti meg.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék rendelése esetén pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsóként szállított terméket átveszi. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségekre:

Postai cím:                                                 2071 Páty, Torbágyi út 0134/73 Hrsz.

Elektronikus levelezési cím:                      info (kukac) rollergate.hu

Ebből a célból felhasználhatja az oldalunkon megtalálható elállási nyilatkozat-mintát is. Amennyiben nem a minta alapján jár el, nyilatkozatának határozottnak, egyértelműnek kell lennie. Nyilatkozat minta letöltése

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott) 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A 6 méter hosszúságú anyagok visszaszállításának fuvarszervezésében tudunk segítséget biztositani, de a visszaszállítás díját ekkor is Ön viseli. A visszaszállításban kért fuvarszervezési ügyintézést, kérjük írásban határozottan kifejezni, melynek díját, költségét írásban árajánlat formájában elküldünk Önnek. Az írásban elfogadott visszaszállitási ajánlat díját, az elállási jog gyakorlása során megállapított visszafizetendő díjból levonjuk

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Visszatérítéskor kérni fogjuk Öntől, hogy fogadja el a banki visszautalási fizetési módot és küldje le részünkre a visszafizetéshez szükséges bankszámla számot és nevet; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. (használt, sérült, beszerelés-kiszerelésre került, nem rendeltetés szerű használatból eredő kár)

Még nem regisztrált?  Regisztráció
Bejelentkezés
OK
A weboldalon feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.